Βικτωρία Αυτοκράτειρα, σύζυγος του Φρειδερίκου Γ΄, Αυτοκράτορα της Γερμανίας (1840-1901)

A resource of type: gnd:Person, from Named Graph: http://data.nlg.gr/resource/authority/, within Data Space: http://data.nlg.gr/resource/authority/
Property Value
Property Value
Property Value

Download Data in Format:
CSV | RDF ( N-Triples :: N3/Turtle :: JSON :: XML )

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 708 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 708 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nlg/public_html/RDFBrowser/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/8a6e82fd059af02637e238c148401450e9e4f563', 'contents' => 'eyJpdiI6ImJkSlFNWnlvQ3crRXZiMG5WaGg4ZGc9PSIsInZhbHVlIjoiMk0yb3BwVzZSZEF2cXVXeGdvV0hnZnlocnRxeTlsTmp6VjdyNTRwOGlOYXV3MlJUNHFQWFRcL2FydTNNZm1nTmZHUDFRK0VoWlZxZmtPR05wSERWcWpvVnVzUnRkXC9IM3liYzVvbHZkK3ExUHNBZTFCVTVsZ3RhdlRITVdlT1pTdHhzbGNSTFAwKzd4NDF4OCtKOEd3bm5qQzloR0VZSzJwTmtGcnlGeEwxUjVLZ2ZVK2M2eE5sbmZqd1JETUIwTGpNbVdTbFA2OVY4Vnl5dmsrcUM4WDFhRVp1RGlBUTI4cldsUGdjRXBzRDM5T2FXclpGa0EyRlF4bDZPUml6cFwvc1R2eEFlVFp2U3RqMTRpcG93YWdXcnZPWnJLXC9ydWFobWFkYVZtY0ozTlVCOEx6czFFcktUZmM2YmE0YmpJSXhwSFQzaVo0eXF6Qm1MQ3J5VWdjU0tNcEVcL0RXTktsR3FtRjlUUVg5a0tPcUhDSmdZK0JzRWZHZUxpeTJJN0hVQXFSZmRSczV0OXh4dXpOS090NGU2SWhRPT0iLCJtYWMiOiIwYTkwY2MxMDJjNDE4MjJjNmY2YjUxOWZhMWU4YTk3ODI1NmNkYWExNTczNGExN2I1OGEyM2JiNTAzNWVlNTVjIn0=', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/8a6e82fd059af02637e238c148401450e9e4f563', 'eyJpdiI6ImJkSlFNWnlvQ3crRXZiMG5WaGg4ZGc9PSIsInZhbHVlIjoiMk0yb3BwVzZSZEF2cXVXeGdvV0hnZnlocnRxeTlsTmp6VjdyNTRwOGlOYXV3MlJUNHFQWFRcL2FydTNNZm1nTmZHUDFRK0VoWlZxZmtPR05wSERWcWpvVnVzUnRkXC9IM3liYzVvbHZkK3ExUHNBZTFCVTVsZ3RhdlRITVdlT1pTdHhzbGNSTFAwKzd4NDF4OCtKOEd3bm5qQzloR0VZSzJwTmtGcnlGeEwxUjVLZ2ZVK2M2eE5sbmZqd1JETUIwTGpNbVdTbFA2OVY4Vnl5dmsrcUM4WDFhRVp1RGlBUTI4cldsUGdjRXBzRDM5T2FXclpGa0EyRlF4bDZPUml6cFwvc1R2eEFlVFp2U3RqMTRpcG93YWdXcnZPWnJLXC9ydWFobWFkYVZtY0ozTlVCOEx6czFFcktUZmM2YmE0YmpJSXhwSFQzaVo0eXF6Qm1MQ3J5VWdjU0tNcEVcL0RXTktsR3FtRjlUUVg5a0tPcUhDSmdZK0JzRWZHZUxpeTJJN0hVQXFSZmRSczV0OXh4dXpOS090NGU2SWhRPT0iLCJtYWMiOiIwYTkwY2MxMDJjNDE4MjJjNmY2YjUxOWZhMWU4YTk3ODI1NmNkYWExNTczNGExN2I1OGEyM2JiNTAzNWVlNTVjIn0=', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nlg/public_html/RDFBrowser/storage/framework/sessions/8a6e82fd059af02637e238c148401450e9e4f563', 'eyJpdiI6ImJkSlFNWnlvQ3crRXZiMG5WaGg4ZGc9PSIsInZhbHVlIjoiMk0yb3BwVzZSZEF2cXVXeGdvV0hnZnlocnRxeTlsTmp6VjdyNTRwOGlOYXV3MlJUNHFQWFRcL2FydTNNZm1nTmZHUDFRK0VoWlZxZmtPR05wSERWcWpvVnVzUnRkXC9IM3liYzVvbHZkK3ExUHNBZTFCVTVsZ3RhdlRITVdlT1pTdHhzbGNSTFAwKzd4NDF4OCtKOEd3bm5qQzloR0VZSzJwTmtGcnlGeEwxUjVLZ2ZVK2M2eE5sbmZqd1JETUIwTGpNbVdTbFA2OVY4Vnl5dmsrcUM4WDFhRVp1RGlBUTI4cldsUGdjRXBzRDM5T2FXclpGa0EyRlF4bDZPUml6cFwvc1R2eEFlVFp2U3RqMTRpcG93YWdXcnZPWnJLXC9ydWFobWFkYVZtY0ozTlVCOEx6czFFcktUZmM2YmE0YmpJSXhwSFQzaVo0eXF6Qm1MQ3J5VWdjU0tNcEVcL0RXTktsR3FtRjlUUVg5a0tPcUhDSmdZK0JzRWZHZUxpeTJJN0hVQXFSZmRSczV0OXh4dXpOS090NGU2SWhRPT0iLCJtYWMiOiIwYTkwY2MxMDJjNDE4MjJjNmY2YjUxOWZhMWU4YTk3ODI1NmNkYWExNTczNGExN2I1OGEyM2JiNTAzNWVlNTVjIn0=', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('8a6e82fd059af02637e238c148401450e9e4f563', 'eyJpdiI6ImJkSlFNWnlvQ3crRXZiMG5WaGg4ZGc9PSIsInZhbHVlIjoiMk0yb3BwVzZSZEF2cXVXeGdvV0hnZnlocnRxeTlsTmp6VjdyNTRwOGlOYXV3MlJUNHFQWFRcL2FydTNNZm1nTmZHUDFRK0VoWlZxZmtPR05wSERWcWpvVnVzUnRkXC9IM3liYzVvbHZkK3ExUHNBZTFCVTVsZ3RhdlRITVdlT1pTdHhzbGNSTFAwKzd4NDF4OCtKOEd3bm5qQzloR0VZSzJwTmtGcnlGeEwxUjVLZ2ZVK2M2eE5sbmZqd1JETUIwTGpNbVdTbFA2OVY4Vnl5dmsrcUM4WDFhRVp1RGlBUTI4cldsUGdjRXBzRDM5T2FXclpGa0EyRlF4bDZPUml6cFwvc1R2eEFlVFp2U3RqMTRpcG93YWdXcnZPWnJLXC9ydWFobWFkYVZtY0ozTlVCOEx6czFFcktUZmM2YmE0YmpJSXhwSFQzaVo0eXF6Qm1MQ3J5VWdjU0tNcEVcL0RXTktsR3FtRjlUUVg5a0tPcUhDSmdZK0JzRWZHZUxpeTJJN0hVQXFSZmRSczV0OXh4dXpOS090NGU2SWhRPT0iLCJtYWMiOiIwYTkwY2MxMDJjNDE4MjJjNmY2YjUxOWZhMWU4YTk3ODI1NmNkYWExNTczNGExN2I1OGEyM2JiNTAzNWVlNTVjIn0=') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58