Μαρία Λουίζα της Ορλεάνης Βασίλισσα, σύζυγος του Καρόλου Β΄, Βασιλιά της Ισπανίας (1662-1689)

A resource of type: gnd:Person, from Named Graph: http://data.nlg.gr/resource/authority/, within Data Space: http://data.nlg.gr/resource/authority/
Property Value
Property Value
Property Value

Download Data in Format:
CSV | RDF ( N-Triples :: N3/Turtle :: JSON :: XML )